Referat af Ringkøbing Skakklubs generalforsamlingen 24/4 2018

Der var 6 fremmødte til generalforsamlingen.

1.       Valg af dirigent

Søren Krøjgaard blev valgt.

Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2.       Formandens beretning

Medlemstal:
Ved afslutningen af sæsonen er der 14 A-medlemmer (1 junior, 4 seniorer og 9 pensionister). Sidste år var vi 15 A-medlemmer (4 seniorer og 11 pensionister).
Altså igen et lidt faldende medlemstal, men dog lidt yngre fornyelse.
Desværre skyldes vores tilbagegang også, at Bent Faust døde her i sidste uge. Jeg foreslår derfor, at vi lige mindes Bent med et minuts stilhed.

Unionen og hovedkredsen:
Unionens medlemstal har fra udgangen af 2016 til udgangen af 2017 vist en yderligere tilbagegang fra 4208 til 4109.

Medlemstallet i hovedkredsen var ved udgangen af 2016 på 341 og ved udgangen af 2017 registreret til 335. Der har desværre senere været nogle reguleringer, så vi nu er nede på 325, når man optæller klubmedlemmerne.

 

Klubturneringen

Som noget nyt afviklede vi i efteråret klubturneringen som en hurtigskakturnering med 10 deltagere, der spillede alle mod alle med en betænkningstid på 25 min. pr. mand. På den måde kunne vi afvikle to runder pr. aften.

Mesterklassen:           

Efteråret 2018: Her vandt Stefan Hansen med 8/9 foran Knud Erik Pedersen med 7½

I foråret 2018 spillede vi atter i to grupper med sædvanlig betænkningstid, og her vandt Johannes med 6½/7 foran Stefan med 6.

 

Præmier til:    Stefan, Johannes og Knud Erik Pedersen

                          Stefan klarede sig bedst - set over hele året og er klubmester.

A-klassen:                     

Foråret 2018: Bent måtte pga. sygdom udgå af turneringen, så tre partier blev ikke spillet. Preben fik 6/6 og Niels Møller fik 4.

Der var herefter overrækkelse af præmier til: Preben og Niels

 

Holdturneringen:

Efter sidste års andenplads spillede vi atter i år i A-rækken.

Det gik nogenlunde med at stille hold i år, men to gange kunne vi kun stille med 7 mand. Resultatmæssigt gik det til gengæld rigtig fint, idet vi vandt A-rækken med 33 brætpoint og 11 matchpoint. FLOT præstation, der kvalificerer os til at rykke op i Mesterrækken.

Aulum blev nummer to 27½ brætpoint 8 matchpoint.

Topscorer blev: Knud Erik Søgaard med 6/6, Arne Christensen og Søren Krøjgaard scorede begge 5/6, Stefan og Felix scorede 3½ af 4, og endelig scorede Helge Lydersen 3 af 3.

 

Andre turneringer

Vores 15. Weekend EMT blev afviklet fra den 29/9-1/10 med i alt 20 deltagere. Sidste år var der 23 deltagere og årene før 26, 36, 38, og det største deltagerantal er 39. Altså fortsat en klar faldende tendens.

Tre af vore egne spillede med, de klarede sig alle hæderligt, og bedst gik det for Felix der fik en delt 1. plads i Basis 2, der var en Monrad gruppe med 8 deltagere. Felix fik 4 point (af 5) og en ratinggevinst på 152 point. I samme gruppe blev Knud Erik Søgaard nr. 3 med 3 point og Søren Krøjgaard nr. 5 med 2 points. Vores hovedsponsor Landbobanken gav atter 3000 kr. i støtte og der var også fin støtte fra Super Brugsen (Ringkøbing).

 

Igen i år har klubben deltaget i Vestjysk Bank Grand Prix, som afvikles som en hurtigskakturnering tre aftener i henholdsvis Holstebro, Ringkøbing og Lemvig. Der har også i år været fin tilslutning til turneringen, og vi har haft nogle hyggelige aftener.

 

Herudover har flere af klubbens spillere deltaget i forskellige EMT´er med fine resultater.


DSU og 9. Hovedkreds
Her vil jeg ikke gå i detaljer, men blot henvise til det referat, som jeg har udsendt fra 9. hovedkreds generalforsamling.
Det skal dog lige bemærkes, at hovedbestyrelsen i Dansk Skakunion på delegeretmødet i påsken har vedtaget at gå nye veje for at bedre medlemssituationen:

”Vi har i lang tid ledt efter virkemidler som kan gøre os mere interessante overfor skakinteresserede som ikke er medlem hos os. Vi har nu besluttet at samarbejde med Rune Friborg om en Imagekampagne, som gennemføres over en periode på ca. et år. Kampagnen betyder at der laves en række forskellige videoer til DSU, kampagne og instruktions videoer, som alle klubber kan benytte frit til at markedsføre sig. Der laves en pakke med grafiske symboler som DSU og klubberne kan anvende på alt fra hjemmesider til turneringsprogrammer i de enkelte klubber, og endelig laves der en række events, 2 store og 8 mindre, rundt omkring i landet, som skal sætte fokus på skakken. Man skal bemærke at det er en imagekampagne, som skal forbedre vores status som skakspillere, ikke en medlemskampagne. Prisen for imagekampagnen er ca. 550.000 kr. alt inklusive”.

 

Unionen og hovedkredsen hæver ikke kontingentet.

Så det gør vi heller ikke – altså uændret kontingent.

 

Afslutning:

Tak til bestyrelsen for samarbejdet, Knud Erik for effektiv regnskabsføring, tak til Johannes for flittigt arbejde med hjemmesiden og for mange interessante stillinger på forsiden. Tak til Knud Erik Søgaard for gode ideer og fint sponsorarbejde.


Formandens beretning blev godkendt, og Johannes ønskede også at rose formanden for et stort arbejde.

 

 

3.    Regnskabet ved kassereren

Knud Erik Pedersen gennemgik regnskabet, der gav et lille overskud på 780 kr. i forhold til sidste års 96 kr. Der var lidt større overskud på EMT. Selvom der var lidt færre deltagere, blev der også udbetalt færre præmiepenge. Klubben har en ret stabil formue på godt 15.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.

 

4.       Behandling af forslag fra bestyrelsen

Kontingent uændret:  Senior: 820 kr., Pensionister: 610 kr., Fjernmedlemmer: 680/630 kr.  Junior/børn: 480 kr. og B-medlemmer: uændret 200 kr.

Uændret spillested og tid: Ringkøbing Gymnasium 19.15 på tirsdage.

 

5.       Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Men dirigenten foreslog små præmier i form af krus, glas eller lignende med inskription til klubmesteren.

 

6.       Valg af formand

Preben Albertsen blev genvalgt.

 

7.       Valg af bestyrelse

Stefan Hansen og Knud Erik Pedersen blev genvalgt.

 

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

Helge Lydersen blev genvalgt som revisor, og Søren Krøjgaard blev valgt til revisorsuppleant.

 

9.       Eventuelt

Årets spiller blev Knud Erik Søgaard

Begrundelse er, at han scorede 6 ud af 6 point i holdturneringen og har haft fin ratingfremgang i det forgangne år fra 1570 til 1663 (93 ratingpoint) fra 31/10 2017 til nu.

 

Tak til Søren Krøjgaard for god og konsekvent mødeledelse.

 

Referent/Preben Albertsen